Mejadra Eyes

videoart

18/6 od 21:00 - Náplavka

19/6 21:00 - 21:30 - Náplavka

20/6 od 21:00 - Náplavka

Mejadra Eyes je umělecké duo Shlomit Yaacov a Yaniva Yura (Yoyo), které se zabývá multimediálním uměním, především video instalacemi, video mappingem a vůbec vším, co souvisí s video artem. Pro Jeruzalémské Dny Mejadra Eyes připravili speciální video projekci „Jerusalem down under” představující Jeruzalém jako město dvou realit. Tou první je každodenní realita města lidí, tou druhou je svět hmyzu, jehož existenci si málokdy uvědomujeme a vlastně se ho i obáváme. Kombinací těchto dvou dimenzí a spojením těchto fascinujících obrazů dvou různých realit se Mejadra Eyes snaží poukázat na různé společenské a environmentální jevy. „Jerusalem down under“ je inspirována Kafkovou „Proměnou“, tedy bezmocí individua v rámci struktury a systému. Po všechny tři večery budete mít možnost seznámit se s dílem Mejadra Eyes na pražské Náplavce v rámci dvou formátů, a to videomappingové projekce a audiovizuální performance.

large

Mejadra Eyes Přejít na program